Explore otherproducts
8 min

Strategie marketingowe – Które warto wykorzystać w 2024 roku?

Chcesz być na czele gry marketingowej w 2024 roku? Sprawdź nasz przewodnik po najskuteczniejszych strategiach marketingowych, które pomogą Ci osiągnąć biznesowe cele i zwiększyć zasięg Twojej marki.

Łukasz Głębocki
19.01.2024


Nie od dziś wiadomo, że dobrze przygotowana i sumiennie realizowana strategia marketingowa stanowi jeden z fundamentów sukcesu biznesowego.

Świat marketingu zmienia się jednak dynamicznie. Pojawiają się nowe narzędzia, zmieniają algorytmy oraz preferencje konsumentów. Właśnie dlatego warto być na bieżąco. Rok 2024 przynosi kolejne szanse i ryzyka biznesowe. Sprawdź, jakie strategie i działania marketingowe warto w nim wykorzystać.

Przygotowanie strategii marketingowej – dlaczego jest tak ważne?

Co mówi o niej definicja? Strategia marketingowa to kompleksowy plan działania dla danej organizacji lub firmy. Może realizować różne cele biznesowe, jednak przede wszystkim skupia się na dotarciu do potencjalnych klientów, ich konwersji oraz utrzymaniu w dłuższej perspektywie, budując zaufaną społeczność wokół marki. 

Jako elementy składowe strategii marketingowej wymienia się m.in.: sprecyzowany cel biznesowy, działania marketingowe, wybrane kanały komunikacji oraz formę mierzenia realizacji założonych celów. Dobra strategia marketingowa to klucz do tego, aby Twoja firma odniosła sukces w XXI wieku.

SPRAWDŹ TEŻ: 12 kluczowych KPI w marketingu, które warto mierzyć

Co wziąć pod uwagę, przygotowując strategię marketingową?

Sam proces tworzenia strategii marketingowej jest wieloetapowy i skomplikowany. Wymaga odpowiedniego doświadczenia, wiedzy z zakresu marketingu oraz zrozumienia specyfiki rynku. Poniżej w kilku zdaniach opisaliśmy cztery aspekty, które mają kluczowe znaczenie w kontekście budowania skutecznego planu marketingowego.

Rzetelna analiza

Oczywiście każda kreacja powinna być poprzedzona dokładną analizą. W przypadku strategii marketingowych jest ona wielowątkowa. Jako przedsiębiorca powinieneś dokładnie poznać specyfikę danego rynku, szanse i zagrożenia z nim związane, mocne i słabe strony swojego biznesu oraz oferowanych usług lub produktów, a także poznać swojego konsumenta i zebrać o nim możliwie dużo danych. Właśnie dlatego w ramach przygotowania strategii marketingowej wykonywane są:

 • analiza SWOT;
 • analiza konkurencji;
 • analiza grupy docelowej (w tym analiza preferencji klientów);
 • analiza rynku i jego potencjału;
 • analiza produktów i usług oferowanych przez firmę.

Stworzenie tożsamości firmy i jej wizji

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz planów rozwojowych firmy, buduje się jej tożsamość. Wizja musi być spójna z realiami rynku oraz z rzeczywistymi możliwościami i charakterystyką podmiotu gospodarczego. W przeciwnym razie stworzy się abstrakcyjny wizerunek marki, który nie będzie spójny z jej tożsamością i doświadczeniami interesariuszy. 

Na tym etapie opracowuje się również USP (Unikalna Propozycja Sprzedaży) oraz UVP (Unikalna Propozycja Wartości). To dzięki nim Twoja firma oraz jej usługi lub produkty wyróżnią się na rynku. Kompletna strategia marketingowa zawiera dobrze przygotowane USP i UVP, które wzajemnie się uzupełniają w kontekście orientacji na potrzeby klientów oraz na własny produkt.

Określenie celów marketingowych i biznesowych

Oczywiście każda strategia marketingowa musi uwzględniać realizację określonego celu biznesowego. Jeżeli działania promocyjne prowadzone są bez ukierunkowania na realizację konkretnego wyniku, to w dużej mierze są niepotrzebnym wydatkiem finansowym, a ich efektywności nie sposób mierzyć. Celem strategii marketingowej może być m.in.:

 • promocja produktów i usług;
 • zwiększenie sprzedaży;
 • pozyskiwanie nowych klientów;
 • budowanie lojalności klientów;
 • zwiększenie świadomości mark;
 • wprowadzenie produktu na rynek;
 • wyjście firmy na nowe rynki;
 • budowanie pozytywnego wizerunku marki.

To tylko kilka przykładów. Rodzaje strategii marketingowych i ich cele dostosowuje się do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Standardem jest, że nowoczesne i kompleksowe strategie uwzględniają realizację różnych celów równolegle.

Przygotowanie frameworku

Wpływ na sprawną i skuteczną realizację działań marketingowych ma wiele aspektów. Wśród nich warto wymienić starannie przygotowane zaplecze narzędziowe oraz procesowe. Dużo łatwiej wdrażać plan marketingowy, jeżeli wcześniej przygotuje się dobry system działania oraz proces

Współczesny marketing opiera się na łączeniu ze sobą różnych kanałów komunikacji, kampanii i narzędzi. Te ostatnie pozwalają nie tylko na mierzenie efektów prowadzonych działań, ale również optymalizują koszty prowadzenia marketingu i dywersyfikują możliwość dotarcia do klientów.

Czytaj też: Co to jest i jak wdrożyć growth hacking w firmie? Osiągnij szybszy wzrost z pirackim lejkiem AARRR

Strategie marketingowe – rodzaje

Choć lata mijają i marketing dynamicznie się zmienia, to jednak podstawowy podział strategii jest niezmienny. Od lat wymienia się cztery podstawowe rodzaje strategii marketingowych, które wskazują na kluczowy cel ich wdrażania.

Strategia penetracji rynku

Pierwszą z nich jest strategia penetracji rynku. Polega ona na wdrożeniu nowych działań, które ukierunkowane są na zwiększenie udziału w rynku. W ramach tej strategii działania opierają się przede wszystkim: na promocji produktów, obniżaniu ich cen, dawaniu klientom dodatkowej wartości czy też poprawie jakości obsługi klienta. 

Ta strategia marketingu prowadzona jest po to, aby z jednej strony w krótkim czasie pozyskać nowych klientów, jak i zwiększyć wartość koszyka zakupowego obecnych klientów. Przy większych firmach jedną z taktyk są przejęcia biznesowe.

Strategia rozwoju rynku

Drugim rodzajem jest strategia rozwoju rynku. Wiąże się ona z dywersyfikacją rynków, na które docierają produkty lub usługi firmy. Oznacza to, że istniejące już produkty pojawiają się na nowych rynkach. Może to obejmować zarówno działanie lokalne, jak i ogólnokrajowe lub międzynarodowe. Produkt można wprowadzać na nowy rynek bez wprowadzenia zmian lub po jego modyfikacji i dostosowaniu do potrzeb konsumentów.

Strategia rozwoju produktu

Strategia rozwoju produktu to trzeci z głównych rodzajów strategii marketingowych. Polega ona na inwestycjach ukierunkowanych na udoskonalanie produktów poprzez poprawę ich parametrów, rozszerzenie funkcjonalności czy też wykorzystanie lepszych materiałów. 

Tego typu działanie stosuje się po to, aby utrzymać zainteresowanie produktem i satysfakcjonujący poziom jego sprzedaży. Pozostawienie produktów w niezmienionej formie może powodować stopniowym spadkiem zainteresowania konsumentów i stratami w udziale w rynku.

Strategia dywersyfikacji

Ostatnim z czterech głównych rodzajów jest strategia dywersyfikacji. Polega ona na stworzeniu nowego produktu i na wprowadzeniu go na zupełnie nowy rynek. Dywersyfikacja może być powiązana (marka jest już jakość związana z danym rynkiem lub produktem) lub niepowiązana. Tego typu działanie wiąże się z największym ryzykiem biznesowym, jednak trafienie w potrzeby i oczekiwania konsumentów może przynieść bardzo duże korzyści.

Jakie strategie i działania marketingowe mogą przynieść Ci sukces w 2024 roku?

Każdy nowy rok daje nowe szanse biznesowe. Dotyczy to również obszaru marketingu. Współcześnie rozumie się go bardzo szeroko. To nie tylko sztywny podział na rodzaje, działania i cele. Obecnie na marketing patrzy się holistycznie, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań wielu grup interesariuszy. Jednocześnie firma musi realizować różne cele biznesowe, aby walczyć o swoją pozycję na rynku. 

Dynamika zmian w biznesie jest bardzo duża, dlatego warto działać wielokanałowo. Przekłada się tona to, że poszczególne strategie i działania marketingowe coraz śmielej się przenikają i uzupełniają. Poniżej przedstawiamy kilka naszych propozycji na 2024 roku. Odpowiednio zaplanowane i wdrożone mogą przynieść Ci oczekiwany sukces.

SPRAWDŹ TEŻ: Marketing cyfrowej w małej firmie – 7 sprawdzonych strategii

Płatne kampanie online. Google Ads i Facebook Ads

Od wielu lat znaczna część naszego codziennego życia toczy się w internecie. W przestrzeni online spędzamy wiele czasu. Poświęcamy go na: pracę, rozrywkę i naukę. To sprawia, że to właśnie internet stał się głównym kanałem dotarcia do klientów. Wśród działań, które w 2024 roku wciąż powinny cieszyć się dużym powodzeniem, znajdują się kampanie online w systemach reklamowych Google i Facebook

Według statystyk z kampanii PPC w Google korzysta aż 65% małych i średnich przedsiębiorstw (źródło: WebFX)

Standardem jest łączenie ze sobą potencjału Google Ads i Facebook Ads. Za pośrednictwem tych kanałów można realizować różne cele biznesowe. Do kluczowych z nich należą:

 • umówienie rozmowy sprzedażowej,
 • zachęcenie do zakupu produktu lub usługi,
 • kierowanie na landing page z CTA.

Kreacja reklam odbywa się przy pomocy menedżerów Google i Facebook. Znajdują się w nich również zaawansowane narzędzia analityczne, które pozwalają na weryfikację skuteczności prowadzonych działań oraz na wprowadzanie niezbędnych korekt.

Marketing w mediach społecznościowych

Social Media Marketing to obszar, który dynamicznie rozwija się od wielu lat. W jej zakres wchodzą działania płatne i bezpłatne, które mogą realizować różne założenia biznesowe. Ważne, aby strategia marki i jej wizja była spójna z tym, co komunikuje ona na swoich kanałach w mediach społecznościowych oraz jaki wizerunek marki kreuje. Jakiekolwiek niespójności zostaną szybko wyłapane przez świadomą grupę docelową. Poprzez social media można m.in.:

 • budować świadomość i rozpoznawalność marki;
 • budować wizerunek firmy;
 • nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami;
 • sprzedawać produkty i usługi.

Dodatkowym atutem wykorzystywania mediów społecznościowych w marketingu jest to, że dają one dostęp do dużej liczby danych o konsumentach. Można precyzyjnie targetować swoje komunikaty, dzieląc grupę docelową ze względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek czy też zainteresowania. 

Media społecznościowe to doskonałe miejsce do kreacji w ramach real time marketingu. Odnosi się on do aktualnych sytuacji ze świata. Przykładem takiej komunikacji były posty różnych marek z ich reakcją na to, że Leonadro Di Caprio podczas kolejnej gali Oscarów znów nie otrzymał głównej statuetki. W tym kierunku poszyły m.in. IKEA oraz LEGO. 

reklama idea

Źródło: www.facebook.com (profil IKEA)

reklama lego

Źródło: www.facebook.com (profil LEGO)

Im lepiej przeprowadzisz analizę konsumenta, tym większą skuteczność działań osiągniesz. Do najchętniej wykorzystywanych SM przez firmy w Polsce należą: Facebook, Instagram i LinkedIn. W ostatnich miesiącach da się zauważyć zwiększone zainteresowanie potencjałem TikToka zwłaszcza wśród młodszych konsumentów.

Marketing treści i ruch organiczny

Standardem we współczesnym marketingu jest łączenie ze sobą płatnych reklam z treścią dystrybuowaną nieodpłatnie. Content marketing powinien zajmować ważne miejsce w planach marketingowych firmy. Jest to związane z tym, że dzięki niemu można generować ruch organiczny i bezpłatnie pozyskiwać klientów.

Marketing treści stanowi również ważne działanie w kontekście budowania pozycji eksperckiej marki. Polega m.in. na publikowaniu blogów, dłuższych wpisów w mediach społecznościowych, udostępnianiu poradników czy też linkowaniu w innych serwisach. 

Prawidłowo prowadzone pozycjonowanie i SEO mogą dać Ci wymierne korzyści. Musisz mieć jednak świadomość tego, że to działanie długofalowe i swoje efekty przyniesie później, niż punktowe płatne kampanie. Nie zaniedbuj content marketingu, a w perspektywie czasu przyniesie Ci określone korzyści biznesowe.

Narzędzia wspierające tworzenie treści to m.in.: SurferSEO, Contadu i Semrush. Pod kątem SEO i pozycjonowania rekomenduje się korzystanie z takich narzędzi online jak: Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, Screaming Frog czy też SEO Minion. Z pewnością każdy specjalista ds. SEO ma swoje sprawdzone programy, które wspierają jego codzienną pracę. Bez nich skuteczne wykorzystanie content marketingu byłoby wręcz niemożliwe.

Marketing danych

Trendem marketingowym 2024 roku powinna pozostać popularność marketingu danych. To szerokie pojęcie, które odnosi się do działań ukierunkowanych na zdobywanie danych o konsumentach oraz na ich dokładnej analizie.

Wszystko po to, aby jeszcze precyzyjniej targetować treści informacyjne i reklamowe oraz lepiej zrozumieć swoją grupę docelową, jej potrzeby, wyzwania i oczekiwania. Im więcej danych o klientach posiadasz, tym łatwiej będzie Ci realizować plany marketingowe i osiągnąć sukces.

E-mail marketing

Choć jego zmierzch wieszczono już wiele lat temu, to jednak e-mail marketing wciąż ma się dobrze. Oczywiście mocno ewoluował i zmieniło się jego znaczenie w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej. Wciąż jednak daje wiele korzyści. Przede wszystkim e-mail marketing pozwala na precyzyjne dotarcie z komunikatem do klienta w czasie rzeczywistym. 

Statystyki krajowe potwierdzają, że w przypadku maili związanych z propozycją produktów lub usług B2B czy też produktów B2C, otwieralność maili wynosi między 22-25%. Liczba kliknięć w wezwanie CTA szacuje się na poziomie 3-4%. To pokazuje, że małym kosztem można dotrzeć do wielu klientów i przygotować skuteczną kampanię. (źródło: FreshMail

Jest to związane z tym, że większość z nas nie rozstaje się z telefonami i to na nich sprawdzamy pocztę elektroniczną. Właśnie dlatego wiadomości mailowe wciąż są bardzo skuteczne. Skuteczny e-mail marketing można prowadzić jako uzupełnienie innej formy komunikacji lub niezależnie od niej. Może spełniać różne zadania i daje szybkie efekty, dlatego w 2024 roku wciąż powinien być bardzo ceniony.

Sprawdzonym rozwiązaniem jest przygotowywanie kreacji mailowych z powodu określonych okazji, np. Świąt Bożego Narodzenia, Walentynek czy też urodzin konsumenta. Dużą skutecznością charakteryzują się również maile ofertowe o ograniczonej dostępności czasowej. Przykładem takiej komunikacji jest mail rozsyłany przez linię lotniczą Wizz Air do swoich klientów. 

mail otrzymany od wizz air

Na rynku dostępne są narzędzia, które pozwalają na zwiększenie skuteczności e-mail marketingu. Wśród nich warto wymienić m.in.: Freshmail, GetResponse, Mailchimp, REDLINK czy też MailerLite. Pozwalają one na prowadzenie rozbudowanej analityki danych o klientach, dzielenie grupy docelowej na podgrupy oraz na pełną personalizację komunikacji. 

Marketerzy wykorzystują je również do tworzenia dedykowanych sekwencji mailowych. Sprawdzają się one nie tylko w ramach utrzymania zainteresowania marką, ale również pod kątem zwiększenia sprzedaży wśród obecnych klientów oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.

Skuteczny telemarketing

W 2024 roku swoją wysoką skuteczność powinien zachować dobrze prowadzony telemarketing. Od lat należy on do najczęściej wykorzystywanych metod marketingu bezpośredniego. Jest to związane z tym, że pozwala na punktowe dotarcie do klienta i od razu nawiązanie z nim rozmowy 1:1.

Kluczem do uzyskania wysokiej skuteczności działania jest przygotowanie scenariusza rozmowy handlowej oraz podążanie w niej zgodnie ze skryptem. Korzystanie ze skryptu może zwiększyć skuteczność sprzedaży telefonicznej nawet do 30% (źródło: CRMVision).

Obecnie działania telemarketingowe mogą realizować takie cele jak m.in.:

 • sprzedaż produktów i usług;
 • umawianie spotkań biznesowych;
 • potwierdzanie danych konsumentów;
 • badanie rynku i preferencji konsumentów;
 • walidacja leadów pozyskiwanych w kanałach online;
 • pozyskiwanie nowych klientów w ramach cold callingu.

CallPage to narzędzie dla małych i średnich działów sprzedaży, które można łatwo dodać do Twojej strony internetowej. Dzięki niemu klienci odwiedzający Twoją stronę (np. trafiający z płatnych kampanii lub z ruchu organicznego) zyskują możliwość szybkiej rozmowy handlowej lub umówienia jej na konkretny termin.

Nasz prosty pop-up może zwiększyć wyniki sprzedażowe nawet o 75%, dzięki szybkości i wygodzie połączenia z konsultantem. Wystarczy, że klient wpisze swój numer, a nasz system połączy go z konsultantem w ciągu 28 sekund.

SPRAWDŹ TEŻ: Oddzwonimy w 28 sekund – zalety korzystania z CallPage

Czy warto postawić tylko na jedną strategię marketingową?

Postawienie na jedną strategię marketingową i jedneo działanie w jej ramach może być zgubne. O ile może zagwarantować korzyści w krótkiej perspektywie, o tyle istnieje ryzyko, że kompletnie nie sprawdzi się w dłuższej. Jest to związane z dynamiką zmian, których jesteśmy świadkami w gospodarce lokalnej, krajowej i międzynarodowej. 

Nowoczesne firmy inwestują w realizację wielu celów biznesowych. Z jednej strony budują pozycję rynkową, z drugiej udoskonalają swoje produkty, a z jeszcze innej próbują wyjść na nowe rynki. To wszystko przy jednoczesnym budowaniu tożsamości, świadomości i wizerunku marki.

Aby to osiągnąć, warto stawiać na tzw. omnichannel marketing. Polega on na łączeniu ze sobą różnych kanałów komunikacji, działań i strategii. Wszystko po to, aby zmaksymalizować efekty marketingu, zoptymalizować jego koszty i zyskać cenną przewagę konkurencyjną. 

Podsumowanie

Zachęcamy do dokładnej analizy Twoich dotychczasowych działań marketingowych oraz do przygotowania dobrej strategii marketingowej na najbliższe miesiące. Z rekomendowanych przez nas taktyk wybierz te, które w tym momencie są adekwatne do zastosowania w Twoim biznesie i już dziś zacznij realizować swoje cele biznesowe na 2024 rok z wykorzystaniem skutecznych działań marketingowych i wsparcia innowacyjnych narzędzi.

 

Wypróbuj CallPage za darmo przez 14 dni!

Wszystkie funkcje CallPage za darmo przez 14 dni!

Otrzymuj do 75% więcej konwersji bez dodatkowych inwestycji w reklamę. Zwiększ sprzedaż.

 • Kup lub anuluj w dowolnym momencie
 • Szybka konfiguracja
 • Plany dopasowane do wielkości firmy