1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Poni┼╝szy Regulamin definiuje zasady ┼Ťwiadczenia drog─ů elektroniczn─ů us┼éugi Callpage (zwanej dalej ÔÇ×Us┼éug─ůÔÇŁ), na rzecz os├│b fizycznych, prawnych b─ůd┼║ innych jednostek organizacyjnych posiadaj─ůcych zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych (zwanych dalej ÔÇ×KlientamiÔÇŁ) przez Us┼éugodawc─Ö ÔÇô Callpage sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Warszawie (00-640 Warszawa,
ul. Mokotowska 1), zarejestrowanej przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydzia┼é XII Gospodarczy pod nr KRS 0000572159, o kapitale zak┼éadowym 10 000,00 z┼éotych wniesionym
w ca┼éo┼Ťci, posiadaj─ůcej NIP 7010503522, REGON 362313916.

1.2 Warunkiem koniecznym przed przyst─ůpieniem Klienta do skorzystania z Us┼éugi jest zapoznanie si─Ö z poni┼╝szym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w ca┼éo┼Ťci.

W momencie akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Klientem
o ┼Ťwiadczenie us┼éugi Callpage drog─ů elektroniczn─ů.

1.3 Us┼éuga Callpage ┼Ťwiadczona jest w czterech wariantach, wskazanych w Cenniku pod adresem https://www.callpage.pl/cennik, z tym, ┼╝e Us┼éuga Callpage w wariancie ENTERPRISE, ┼Ťwiadczona jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami mi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Klientem w ramach pisemnej Regulaminu, a niniejszy Regulamin nie stosuje si─Ö do niej.

 

2. USŁUGA

 

Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö ┼Ťwiadczy─ç na rzecz Klienta, drog─ů elektroniczn─ů, zestaw us┼éug wskazanych poni┼╝ej, zwanymi ┼é─ůcznie w niniejszym Regulaminie Us┼éug─ů b─ůd┼║ Us┼éug─ů Callpage.

Us┼éuga Callpage w wariancie FREE jest us┼éug─ů bezp┼éatn─ů, a w wariantach STARTER, PROFESSIONAL oraz PREMIUM odp┼éatn─ů.

Us┼éuga polega w szczeg├│lno┼Ťci na udost─Öpnieniu Klientowi:

- wygenerowanego indywidualnie skryptu, b─ůd┼║ te┼╝ zintegrowanie z dowolnym systemem za pomoc─ů REST API; kt├│re u┼╝yty w kodzie strony www, skutkuje dodaniem wid┼╝etu, s┼éu┼╝─ůcego do wysy┼éania ┼╝─ůdania kontaktu telefonicznego przez U┼╝ytkownik├│w tej strony www,

- automatycznego nawi─ůzania po┼é─ůczenia mi─Ödzy wskazanym przez Klienta numerem telefonu(├│w) a wskazanym przez U┼╝ytkownika strony www numerem kontaktowym,

- powiadomienia SMS

- nagrywanie rozm├│w

- spersonalizowanego widgetu

- REST API

- Statystyki i raporty

- Integracja z CRM

- spersonalizowany system scoringowy.

Zakres wskazanych wy┼╝ej poszczeg├│lnych us┼éug zale┼╝y od wybranego przez Klienta wariantu Us┼éugi Callpage, zgodnie z opisanym na https://www.callpage.pl/cennik. Klient jest ┼Ťwiadom, i┼╝ w wybranym przez niego wariancie niekt├│re funkcjonalno┼Ťci mog─ů by─ç niedost─Öpne b─ůd┼║ ograniczone.

Klient mo┼╝e poprzez dowolnie zmienia─ç i wybiera─ç warianty Us┼éugi, jednak┼╝e przej┼Ťcie z wariantu p┼éatnego na bezp┼éatny nie rodzi obowi─ůzku ze strony Us┼éugodawcy do zwrotu ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci op┼éaty.

Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e ┼Ťwiadczy Us┼éug─Ö za pomoc─ů aplikacji Callpage, kt├│ra to znajduje si─Ö
w chmurze Amazon i jest zabezpieczona zgodnie ze wszystkimi standardami telekomunikacyjnymi. Zar├│wno aplikacja jak i wszelkie przechowywane w niej dane s─ů zabezpieczone 256-bitowym protoko┼éem SSL A+ grade.

 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Us┼éugodawca dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby umo┼╝liwi─ç Klientowi skorzystanie z Us┼éugi za pomoc─ů wszelkich przegl─ůdarek internetowych, na wszelkiego rodzaju urz─ůdzeniach, przy u┼╝yciu wszelkich system├│w operacyjnych. Jednocze┼Ťnie na chwil─Ö zawarcia niniejszej Regulaminu gwarantuje poprawne dzia┼éanie Us┼éugi w przegl─ůdarkach Google Chrome, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer.

Jednocze┼Ťnie Us┼éugodawca informuje, i┼╝ dla poprawnego dzia┼éania Us┼éugi konieczne jest minimum:

- co najmniej jedno aktywne konto e-mail;

- co najmniej jeden aktywny numer telefoniczny.

Konieczne jest tak┼╝e w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce obs┼éug─Ö plik├│w ÔÇ×cookiesÔÇŁ oraz w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript.

 

4. KORZYSTANIE Z USŁUGI

 

Wraz z akceptacj─ů niniejszego Regulaminu oraz dokonaniem op┼éaty (w przypadku p┼éatnych wariant├│w Us┼éugi) Us┼éugodawca rozpoczyna ┼Ťwiadczenie na rzecz Klienta Us┼éugi, a co za tym idzie tworzy dla Klienta w systemie spersonalizowane Konto, do kt├│rego przekazuje Klientowi login oraz tymczasowe has┼éo.

Od chwili aktywacji Konta Klient mo┼╝e korzysta─ç z Us┼éugi, jednocze┼Ťnie zobowi─ůzuje si─Ö on do:

- korzystania z Us┼éugi zgodnie z dobrymi obyczajami, zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego, zasadami wynikaj─ůcymi z postanowie┼ä Polityki Prywatno┼Ťci oraz Regulaminu;

- aktualizacji wszelkich danych koniecznych dla nale┼╝ytego wykonywania Us┼éugi, w chwili ich zmiany, nie p├│┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 3 dni roboczych od zaistnienia zmian;

- przestrzegania przepis├│w prawnych w szczeg├│lno┼Ťci dotycz─ůcych ┼Ťwiadczenia us┼éug droga elektroniczn─ů oraz o ochronie danych osobowych;

- do zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umo┼╝liwiaj─ůcych logowanie Klienta na jego Konto.

Ponadto Klient zgadza si─Ö:

- na otrzymywanie wystawianych przez Us┼éugodawc─Ö faktur VAT droga elektroniczn─ů, na adres
e-mail podany podczas rejestracji;

- na otrzymanie wiadomo┼Ťci od Us┼éugodawcy na podane podczas rejestracji adresy
e-mail oraz numer telefonu dotycz─ůcych wszelkich utrudnie┼ä, zmian czy przerw technicznych
w korzystaniu z Usługi,

- Us┼éugodawca prezentowa┼é jego nazw─Ö, firm─Ö b─ůd┼║ logo w materia┼éach marketingowych,
a zwłaszcza w opracowywanych studiach przypadku (tzw. case study).

oraz o┼Ťwiadcza, ┼╝e Us┼éug─Ö wykorzystuje bezpo┼Ťrednio do cel├│w zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů zawodow─ů lub gospodarcz─ů.

 

5. PŁATNOŚCI

 

5.1. W przypadku wyboru p┼éatnych wariant├│w Us┼éugi, Us┼éuga ┼Ťwiadczona jest dopiero po dokonaniu op┼éaty przez Klienta.

5.2. Opłat dokonać można przy pomocy przelewu bankowego, karty kredytowej, karty debetowej,
a tak┼╝e innych zlece┼ä p┼éatniczych dokonywanych przy pomocy instytucji p┼éatniczych lub instytucji pieni─ůdza elektronicznego dzia┼éaj─ůcych zgodnie z Ustaw─ů z dnia 19 sierpnia 2011 r. o us┼éugach p┼éatniczych. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö umo┼╝liwi─ç dokonywanie tzw. szybkich p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem strony callpage.io.

5.3. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty za poszczeg├│lne warianty Us┼éugi okre┼Ťlona jest w Cenniku pod adresem https://www.callpage.pl/cennik, kt├│ry stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç niniejszego Regulaminu. S─ů to ka┼╝dorazowo ceny netto za miesi─Öczny okres korzystania z Us┼éugi.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie.

5.6. Wykonane za zam├│wione Us┼éugi p┼éatno┼Ťci nie podlegaj─ů zwrotowi, za wyj─ůtkiem przypadk├│w okre┼Ťlonych przepisami prawa lub wyra┼║nie wskazanych w niniejszym Regulaminie.

5.7. Faktura VAT za korzystanie z Us┼éugi wystawiana jest w ci─ůgu 7 dni od dni otrzymania p┼éatno┼Ťci. Przed otrzymaniem p┼éatno┼Ťci Us┼éugodawca mo┼╝e wystawi─ç faktur─Ö VAT pro forma.

 

6. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

 

Ra┼╝─ůce naruszenie przez Klienta przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, postanowie┼ä Regulaminu b─ůd┼║ Polityki Prywatno┼Ťci, a tak┼╝e nie przestrzeganie zasad wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego oraz dobrych obyczaj├│w w u┼╝ytkowaniu Us┼éugi jest niedozwolone i mo┼╝e prowadzi─ç do wypowiedzenia przez Us┼éugodawc─Ö Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym oraz usuni─Öcia Konta Klienta. Chodzi zar├│wno o zawinione naruszenia, jak i wynikaj─ůce z niedbalstwa lub niezachowania nale┼╝ytej staranno┼Ťci.

Klient korzystaj─ůc Us┼éug nie mo┼╝e tak┼╝e narusza─ç ┼╝adnych praw os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci praw autorskich, praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej b─ůd┼║ d├│br osobistych. Mo┼╝e to prowadzi─ç do wypowiedzenia przez Us┼éugodawc─Ö Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usuni─Öcia Konta Klienta. Chodzi zar├│wno o zawinione naruszenia, jak i wynikaj─ůce z niedbalstwa lub niezachowania nale┼╝ytej staranno┼Ťci.

Usługodawca nie kontroluje ani nie monitoruje działań Klienta w czasie korzystania
z Usługi. Jednakże w sytuacji, gdy dochodzi do podejrzenia lub uzyskania informacji
o prowadzeniu przez Klienta niedozwolonych praktyk (w rozumieniu niniejszego punktu), Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci Us┼éugi wedle w┼éasnego uznania. Je┼╝eli naruszenia by┼éy znacz─ůce lub powtarzaj─ů si─Ö, Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç Umow─Ö ze skutkiem natychmiastowym i usun─ů─ç Konta Klienta.

 

7. TREŚCI

 

Odpowiedzialno┼Ť─ç za wszelkie informacje, dane, pliki audio oraz inne materia┼éy, wszelkie bazy danych b─ůd┼║ informacje zebrane w systemach CRM, kt├│re s─ů tworzone, przechowywane lub przesy┼éane przy pomocy Us┼éugi (Tre┼Ťci) spoczywaj─ů na Kliencie. Odpowiedzialno┼Ť─ç ta dotyczy tak┼╝e Tre┼Ťci stanowi─ůcych linki do stron internetowych oraz zasob├│w czy inne us┼éugi, kt├│rymi Klient si─Ö pos┼éuguje.

Us┼éugodawca nie ro┼Ťci sobie jakichkolwiek praw wzgl─Ödem Tre┼Ťci i przyjmuje, i┼╝ prawa dotycz─ůce Tre┼Ťci przys┼éuguj─ů wy┼é─ůcznie Klientowi.

W chwili, gdy Klient prze┼Ťle lub udost─Öpni w jakikolwiek inny spos├│b Tre┼Ťci nale┼╝─ůce do os├│b trzecich, obowi─ůzany jest, bez wzgl─Ödu na obowi─ůzki wynikaj─ůce z Regulaminu wype┼éni─ç warunki ┼Ťwiadczenia us┼éugi, warunki licencyjne lub regulaminy okre┼Ťlone przez te podmioty.

Us┼éugodawca umo┼╝liwia eksportowanie Tre┼Ťci z w┼éasnych serwer├│w na no┼Ťniki danych Klienta (np. zapis na dysku twardym). W zwi─ůzku z czym Klient przyjmuje do wiadomo┼Ťci, i┼╝ jakakolwiek odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy za ochron─Ö poufno┼Ťci i integralno┼Ťci Tre┼Ťci dotyczy tylko i wy┼é─ůcznie Tre┼Ťci znajduj─ůcych si─Ö na serwerach Us┼éugodawcy i tylko w czasie gdy tam si─Ö znajdowa┼éy.

 

8. OBSŁUGA KLIENTA I REKLAMACJE

 

Klient mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö z przypisanymi Mu osobistymi doradcami, w tym jednym dost─Öpnym 24 godz. na dob─Ö, przy pomocy poczty e-mail, Live Chatu lub telefonicznie. Poza dniami, kt├│re zgodnie z polskim prawem s─ů ustawowo uznane za wolne od pracy.

Klient, chc─ůcy z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö Us┼éugi, powinien poda─ç w zg┼éoszeniu co najmniej nazw─Ö swojego Konta oraz dok┼éadny opis wady utrudniaj─ůcej lub uniemo┼╝liwiaj─ůcej korzystanie z Us┼éugi.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Us┼éugodawc─Ö w terminie 7 dni roboczych od dnia jej z┼éo┼╝enia. Z tym, ┼╝e w razie niedok┼éadnego opisu wady, Us┼éugodawca mo┼╝e ┼╝─ůda─ç doprecyzowania reklamacji,
a wtedy wyżej wymieniony termin biegnie od dnia pełnego i precyzyjnego zgłoszenia reklamacji.

Brak odpowiedzi Usługodawcy w wyżej wymienionym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

W ramach uznanej reklamacji Us┼éugodawca nie mo┼╝e zwr├│ci─ç cz─Ö┼Ť─ç miesi─Öcznej op┼éaty za korzystnie
z Us┼éugi, b─ůd┼║ te┼╝ obni┼╝y─ç op┼éaty w kolejnych miesi─ůcach, proporcjonalnie do czasu w jakim korzystanie z Us┼éugi by┼éo utrudnione lub niemo┼╝liwe

 

9. ROZWI─äZANIE REGULAMINU

 

Umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Callpage zawarto na czas nieoznaczony.

Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zrezygnowa─ç z korzystania z Us┼éugi (umowne prawo odst─ůpienia
od Regulaminu), nie powoduje to jednak obowi─ůzku ewentualnego zwrotu przez Us┼éugodawc─Ö zap┼éaconej op┼éaty w ┼╝adnej cz─Ö┼Ťci. W pozosta┼éym zakresie Strony winny zwr├│ci─ç sobie to co ┼Ťwiadczy┼éy. W szczeg├│lno┼Ťci Us┼éugodawca jest zobowi─ůzany umo┼╝liwi─ç Klientowi przeniesienie wszelkich utworzonych i przechowywanych Tre┼Ťci oraz baz danych.

W celu z┼éo┼╝enia rezygnacji z Us┼éugi, Klient powinien zlikwidowa─ç Konto poprzez kontakt z osobistym doradc─ů. W takiej sytuacji Us┼éugodawca likwiduje Konto w ci─ůgu 3 dni roboczych od dnia zg┼éoszenia likwidacji.

Us┼éugodawca posiada prawo, aby wypowiedzie─ç Klientowi Umow─Ö ze skutkiem natychmiastowym, w ka┼╝dej chwili, bez okre┼Ťlania przyczyny oraz bez ┼╝adnych termin├│w wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Us┼éugi wygasa natychmiastowo, a Us┼éugodawca zwraca Klientowi cz─Ö┼Ť─ç op┼éaty.

Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Regulaminu, zablokowania Us┼éugi cz─Ö┼Ťciowo lub ca┼éo┼Ťci oraz do odmowy ┼Ťwiadczenia Us┼éug Klientowi
w przysz┼éo┼Ťci, w przypadku, gdy Klient ra┼╝─ůco narusza kt├│re┼Ť z postanowie┼ä Regulaminu.

Zako┼äczenie Regulaminu nie jest r├│wnoznaczne ze zwolnieniem Klienta z obowi─ůzku zap┼éaty wymagalnych ju┼╝ wierzytelno┼Ťci oraz op┼éat, kt├│re naliczone zostan─ů za korzystanie przez z Us┼éugi do momentu wyga┼Ťni─Öcia niniejszej Regulaminu.

 

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE


Dane osobowe zostaj─ů przetworzone przez Us┼éugodawc─Ö wed┼éug zasad okre┼Ťlonych w Polityce Prywatno┼Ťci.


11. W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA


11.1. Us┼éugodawca jest posiadaczem wszelkich praw na dobrach niematerialnych zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éugi Callpage oraz pojawiaj─ůcych si─Ö na stronie www callpage.io (w szczeg├│lno┼Ťci utwor├│w prawa autorskiego takie jak: oprogramowanie, grafika, ikony przycisk├│w, teksty, obrazy, znaki towarowe, klipy video)

11.2. Klient nie ma prawa do wykorzystywania w jakikolwiek spos├│b, ca┼éo┼Ťci b─ůd┼║ jakichkolwiek cz─Ö┼Ťci ┼╝adnych praw na dobrach niematerialnych utwor├│w, znak├│w towarowych oraz oznacze┼ä nale┼╝─ůcych do Callpage, z wyj─ůtkiem sytuacji, gdy ich wykorzystanie wynika ze specyfiki Us┼éugi. Np. oznaczania widget├│w tekstem ÔÇ×powered by CallpageÔÇŁ.

 

12. DOST─śPNO┼Ü─ć


12.1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmodyfikowania Us┼éugi, zw┼éaszcza do jej aktualizowania oraz do modyfikacji lub wymiany sprz─Ötu i oprogramowania stosowanego do ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, pod warunkiem, ┼╝e nie b─Ödzie si─Ö to negatywnie odznacza─ç si─Ö na ┼Ťwiadczeniu Us┼éugi.

12.2. Je┼Ťli przerwy w dost─Öpie do Us┼éugi wynikaj─ů z przyczyn niezale┼╝nych od Us┼éugodawcy, takich jak awarie sprz─Ötowe, Us┼éugodawca w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci informuje o tym Klient├│w i d─ů┼╝y do jak najszybszego usuni─Öcia awarii. Taka przerwa nie jest podstaw─ů do reklamacji Us┼éugi.

12.3 Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dost─Öpie do Us┼éugi. Us┼éugodawca podejmie wszelkie starania, by informowa─ç Klienta o wszelkich przerwach technicznych trwaj─ůcych d┼éu┼╝ej ni┼╝ 24 godzin ze stosownym wyprzedzeniem. Konieczna przerwa techniczna zaplanowana b─Ödzie tak, by zminimalizowa─ç wszelkie niedogodno┼Ťci odczuwane przez Klienta.

 

13. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć

 

13.1 Klient przyjmuje, ┼╝e Us┼éugodawca oferuje Us┼éug─Ö ÔÇ×w stanie takim, w jakim si─Ö znajduj─ůÔÇŁ (tzw. as is), bez wyst─Öpowania gwarancji, zar├│wno dorozumianych, jak i wyra┼║nych.

13.2. Wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za korzystanie z Us┼éugi oraz stron internetowych ponosi Klient. Klient odpowiada za wszelkie przes┼éane tre┼Ťci oraz prowadzone rozmowy w trakcie korzystania z Us┼éugi.

13.3. Us┼éugodawca nie jest odpowiedzialny za poniesione szkody (zw┼éaszcza utrat─Ö przez Klient├│w danych), kt├│re wywo┼éane s─ů przez:

ÔÇô sytuacje losowe, dzia┼éanie si┼éy wy┼╝szej;

ÔÇô ingerencj─Ö os├│b trzecich (w tym r├│wnie┼╝ Klient├│w), przede wszystkim w zwi─ůzku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie, kt├│re uzyska┼éy dane umo┼╝liwiaj─ůce logowanie do Konta Klienta z woli Klienta lub w innych sytuacjach niezale┼╝nych od Us┼éugodawcy,
ÔÇô wadliwe dzia┼éanie innych system├│w czy czynnik├│w zewn─Ötrznych (takich jak sieci telekomunikacyjne), w przypadku gdy wady s─ů niezale┼╝ne od us┼éugodawcy,
ÔÇô nieprzestrzeganie przyj─Ötych przez Klienta postanowie┼ä Regulaminu,
ÔÇô b┼é─Ödnymi lub niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi Klienta przedstawionymi podczas rejestracji.

13.4. Dzia┼éaniem si┼éy wy┼╝szej okre┼Ťla si─Ö zdarzenie zewn─Ötrzne, nadzwyczajne, nieprzewidziane, b─Öd─ůce Si┼é─ů Wy┼╝sz─ů. Przyk┼éadem s─ů w szczeg├│lno┼Ťci takie okoliczno┼Ťci, jak: wojna, kl─Öski ┼╝ywio┼éowe, strajki, awaria, atak DDoS lub inne powsta┼ée zak┼é├│cenia w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnej oraz infrastrukturze teleinformatycznej, jak r├│wnie┼╝ nadzwyczajne rz─ůdowe i administracyjne dzia┼éania, a tak┼╝e dzia┼éania podmiot├│w wp┼éywaj─ůcych na ┼Ťwiadczenie us┼éug przez Us┼éugodawca, a kt├│rych dzia┼éania s─ů niezale┼╝ne od Stron.

13.5. Us┼éugodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek ze szk├│d (po┼Ťrednich lub bezpo┼Ťrednich), kt├│re wynikaj─ů z utraty plik├│w oraz danych osobowych Klienta przechowywanych na serwerach Us┼éugodawcy.

13.6. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za po┼Ťrednie, niezale┼╝nie od niego szkody (zw┼éaszcza takie, jak: straty z tytu┼éu zysku, przychodu, odsetek oraz pozosta┼éych straconych korzy┼Ťci) z wykluczeniem przypadk├│w zawinionego b─ůd┼║ ra┼╝─ůco niedba┼éego dzia┼éania lub zaniechania.

13.7. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy, bez wzgl─Ödu na liczb─Ö i podstaw─Ö roszcze┼ä Klienta lub os├│b trzecich, ogranicza si─Ö do ┼é─ůcznej kwoty wp┼éaconej przez Klienta w ramach zap┼éaty za Us┼éug─Ö
w czasie jednego miesi─ůca, kt├│ry bezpo┼Ťrednio poprzedza dat─Ö, zg┼éoszenia roszcze┼ä wobec Us┼éugodawcy. Zawieraj─ůc niniejsz─ů Umow─Ö, Klient zwalnia Us┼éugodawc─Ö z ponoszenia odpowiedzialno┼Ť─ç finansowej przekraczaj─ůcej wy┼╝ej zakre┼Ťlony limit.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

14.1. Regulamin mo┼╝e zosta─ç zmieniony w ka┼╝dym momencie. Us┼éugodawca zobowi─ůzuje si─Ö zawiadomi─ç Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie w okresie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem tych┼╝e zmian.

14.2. Us┼éugodawca zawiadamia Klienta o zmianach poprzez zamieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanie Regulaminu widniej─ůcego w Koncie Klienta oraz na stronie http://www.callpage.pl.

14.3. Wobec wszystkich spraw wszczętych oraz niezakończonych przed wprowadzeniem zmian
w Regulaminie, stosuje si─Ö postanowienia Regulaminu w├│wczas obowi─ůzuj─ůcego.

14.4. Wszelkie o┼Ťwiadczenia wymieniane mi─Ödzy stronami w czasie korzystania z Us┼éugi, przekazywane s─ů w formie elektronicznej:

ÔÇô w przypadku Us┼éugodawca wpisany w formularzu rejestracyjnym adres email,

ÔÇô w przypadku Klienta ÔÇô na podany adres Dzia┼éu Obs┼éugi Klienta.

14.5. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç przeniesienia praw i obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z niniejszej Regulaminu, pod warunkiem, ┼╝e nie istniej─ů ┼╝adne wymagalne wierzytelno┼Ťci Us┼éugodawcy wobec Klienta, a osoba na kt├│r─ů maj─ů zosta─ç przeniesione prawa nie jest postawiona w stan likwidacji ani upad┼éo┼Ťci, oraz za zgod─ů Us┼éugodawcy. Zgoda taka mo┼╝e by─ç wydana tak┼╝e w formie wiadomo┼Ťci e-mail.

14.6. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie, zastosowanie odnajduj─ů obowi─ůzuj─ůce powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszelakie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Klientem poddane zostan─ů rozstrzygni─Öciu s─ůdowemu s─ůdu powszechnego miejscowo w┼éa┼Ťciwego dla siedziby Us┼éugodawcy.

Regulamin w powy┼╝szej wersji obowi─ůzuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 

Regulamin powierzenia danych osobowych

25 maja 2018 roku

 

 

 1. POSTANOWIENIA OG├ôLNE

1.1 Poni┼╝szy Regulamin stanowi integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç Regulaminu ┼Ťwiadczenia drog─ů elektroniczn─ů us┼éugi Callpage (zwanej dalej ÔÇ×Us┼éug─ů"), na rzecz os├│b fizycznych, prawnych b─ůd┼║ innych jednostek organizacyjnych posiadaj─ůcych zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych (zwanych dalej Administratorem) przez Us┼éugodawc─Ö - Callpage sp├│┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů z siedzib─ů w Warszawie (00- 640 Warszawa, ul. Mokotowska 1), zarejestrowanej przez S─ůd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydzia┼é XII Gospodarczy pod nr KRS 0000572159, o kapitale zak┼éadowym 10 000,00 z┼éotych wniesionym w ca┼éo┼Ťci, posiadaj─ůcej NIP 7010503522, REGON 362313916 (zwanej dalej Procesorem) i ma zastosowanie wtedy gdy Administrator za po┼Ťrednictwem Us┼éugi Callpage zbiera lub przetwarza dane osobowe w rozumieniu przepis├│w Rozporz─ůdzenie 2016/679 - rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46,'WE (Og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: RODO).

 

1.2 Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO w zakresie wynikaj─ůcym z Regulaminu G┼é├│wnego. W szczeg├│lno┼Ťci chodzi o zbierane przez Administratora a przechowywane przez Procesora w systemie CRM dane osobowe klient├│w i potencjalnych klient├│w Administratora, a tak┼╝e ewentualne dane osobowe przekazywane w trakcie nagrywanych przez Administratora rozm├│w telefonicznych, je┼Ťli s─ů one przechowywane przez Procesora.

1.3 Procesor zobowi─ůzuje si─Ö do przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszej Regulaminie, Ustawie i wydanych na jej podstawie odpowiednich aktach wykonawczych. Powierzone Procesorowi na podstawie Regulaminu dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane na terytorium pa┼ästw nale┼╝─ůcych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z tytu┼éu wykonywania ┼Ťwiadcze┼ä okre┼Ťlonych w niniejszej Umowie Procesorowi nie przys┼éuguje dodatkowe wynagrodzenie poza okre┼Ťlonym w Umowie G┼é├│wnej.

 

2. OŚWIADCZENIE STRON

 

2.1 Strony zgodnie o┼Ťwiadczaj─ů, ┼╝e Administratorem danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt.1) RODO powierzonych do przetwarzania Procesorowi na podstawie niniejszej Regulaminu jest Administrator danych.

2.2 Administrator danych o┼Ťwiadcza, ┼╝e powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe gromadzi zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

2.3 Procesor o┼Ťwiadcza, i┼╝ dysponuje odpowiednimi ┼Ťrodkami technicznymi i organizacyjnymi, wiedz─ů i wykwalifikowanym personelem, co umo┼╝liwia mu prawid┼éowe wykonanie niniejszego Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewnienie zgodno┼Ťci przetwarzania z przepisami prawa oraz ochron─Ö praw os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů. Procesor zapewnia wystarczaj─ůce gwarancje wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spe┼énia┼éo wymogi RODO.

2.4 Procesor przetwarza dane osobowe wy┼é─ůcznie na udokumentowane polecenie Administratora.

 

3. ZAKRES POWIERZENIA DANYCH

 

3.1 Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje: nast─Öpuj─ůce dane osobowe klient├│w korzystaj─ůcych lub zamierzaj─ůcych korzysta─ç z us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Administratora danych:

 

  • nazwisko i imi─Ö
  • adresy poczty elektronicznej
  • adresy IP
  • numer telefonu

 

3.2 Ponadto Administrator powierza Procesorowi dane osobowe klient├│w i potencjalnych klient├│w Administratora, a tak┼╝e ewentualne dane osobowe przekazywane w trakcie nagrywanych przez Administratora rozm├│w telefonicznych, je┼Ťli s─ů one przechowywane przez Procesora, w nast─Öpuj─ůcym zakresie: dane identyfikacyjne osoby dzwoni─ůcej, dane kontaktowe.

3.3 Powierzenie, o kt├│rym mowa w niniejszej Umowie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Procesora nast─Öpuj─ůcych czynno┼Ťci:

- przechowywanie danych osobowych w systemach CRM zintegrowanych z Us┼éug─ů Callpage, o kt├│rej mowa w Umowie G┼é├│wnej,
- wykonywanie kopii zapasowych danych osobowych,
- przechowywanie nagranych rozm├│w telefonicznych, w kt├│rych podawane s─ů dane osobowe.

Dane osobowe b─Öd─ů zatem: zbierane, organizowane, utrwalane, porz─ůdkowane, przechowywane, opracowywane, przesy┼éane, udost─Öpniane, usuwane lub niszczone.

3.4 Procesor jest uprawniony do przetwarzania powierzonych przez Administratora danych osobowych wy┼é─ůcznie w zakresie i w celu zwi─ůzanym z realizacj─ů niniejszej Regulaminu i Regulaminu G┼é├│wnego. Zmiana celu lub zakresu przetwarzanych danych wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

 

4. OBOWI─äZKI STRON

 

4.1 Przy przetwarzaniu danych osobowych zwi─ůzanych z wykonaniem niniejszego Regulaminu, Procesor zobowi─ůzany jest przestrzega─ç obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz stosowa─ç si─Ö do polece┼ä Administratora dotycz─ůcych zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotycz─ůcych zabezpieczenia danych osobowych.

4.2 Procesor zobowi─ůzuje si─Ö przetwarza─ç dane osobowe zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa wy┼é─ůcznie w zakresie niezb─Ödnym dla realizacji czynno┼Ťci opisanych w pkt. 3.4 niniejszego Regulaminu. Procesor przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e przetwarzanie przez niego danych osobowych w szerszym zakresie lub dla realizacji innych cel├│w, przy braku dysponowania odpowiedni─ů podstaw─ů prawn─ů, b─Ödzie stanowi┼éo naruszenie Umowy PDO oraz przepis├│w prawa i mo┼╝e stanowi─ç podstaw─Ö do wypowiedzenia lub nieprzed┼éu┼╝enia Umowy o wsp├│┼épracy.

4.3 Procesor o┼Ťwiadcza, ┼╝e dysponuje odpowiednimi ┼Ťrodkami technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczaj─ůcymi dane osobowe przed ich udost─Öpnieniem osobom nieupowa┼╝nionym, zabraniem przez osob─Ö nieuprawnion─ů, przetwarzaniem z naruszeniem przepis├│w prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuzasadnion─ů modyfikacj─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

4.4   Przed rozpocz─Öciem przetwarzania danych osobowych Procesor musi podj─ů─ç ┼Ürodki zabezpieczaj─ůce dane osobowe, o kt├│rych mowa w art. 32 RODO, a w szczeg├│lno┼Ťci: uwzgl─Ödniaj─ůc stan wiedzy technicznej, koszt wdra┼╝ania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych o r├│┼╝nym prawdopodobie┼ästwie wyst─ůpienia i wadze zagro┼╝enia, obowi─ůzany jest zastosowa─ç ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne zapewniaj─ůce ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych, aby zapewni─ç stopie┼ä bezpiecze┼ästwa odpowiadaj─ůcy temu ryzyku.

4.5 Procesor jest obowi─ůzany zapewni─ç kontrol─Ö nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zosta┼éy wprowadzone do baz danych oraz komu s─ů przekazywane, zw┼éaszcza gdy przekazuje si─Ö je za pomoc─ů urz─ůdze┼ä transmisji danych.

4.6 Wszelkie informacje poufne i dokumenty zawieraj─ůce dane osobowe przekazywane drog─ů elektroniczn─ů oraz kana┼é komunikacji powinny by─ç zabezpieczone z zastosowaniem ┼Ťrodk├│w ochrony kryptograficznej.

4.7 W przypadku przetwarzania danych za pomoc─ů systemu informatycznego, do jego obs┼éugi oraz urz─ůdze┼ä wchodz─ůcych w jego sk┼éad, s┼éu┼╝─ůcych do przetwarzania danych osobowych, dopuszczone mog─ů by─ç jedynie osoby upowa┼╝nione do tego imiennie i przeszkolone przez Procesora.

4.8 Procesor zobowi─ůzany jest do prowadzenia listy os├│b fizycznych zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych (bez wzgl─Ödu na podstaw─Ö prawn─ů zatrudnienia) w zwi─ůzku z wykonywaniem Umowy PDO.

4.9 Procesor, na ka┼╝de ┼╝─ůdanie Administratora zobowi─ůzany jest niezw┼éocznie przedstawi─ç Administratorowi list─Ö os├│b zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych (bez wzgl─Ödu na podstaw─Ö prawna zatrudnienia),

4.10 Procesor zobowi─ůzuje si─Ö do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposob├│w ich zabezpieczenia, w tym tak┼╝e po rozwi─ůzaniu Umowy o wsp├│┼épracy, oraz zobowi─ůzuje si─Ö zapewni─ç, aby jego pracownicy oraz inne osoby upowa┼╝nione do przetwarzania powierzonych danych, o kt├│rych mowa w ust. 8 powy┼╝ej, zobowi─ůza┼éy si─Ö do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposob├│w ich zabezpieczenia, w tym tak┼╝e po rozwi─ůzaniu Umowy PDO.

4.11 Procesor będzie przetwarzał powierzone dane w swojej siedzibie, oraz w zdalnych lokalizacjach u podprocesorów powierzenia także poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.12 W przypadku podj─Öcia przez osob─Ö trzeci─ů dzia┼éa┼ä prawnych wobec Procesora i/lub Administratora danych zwi─ůzanych z naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Strony zobowi─ůzuj─ů si─Ö wsp├│┼épracowa─ç w celu podj─Öcia stosownych krok├│w prawnych zmierzaj─ůcych w szczeg├│lno┼Ťci do oddalenia b─ůd┼║ odrzucenia przez w┼éa┼Ťciwy s─ůd roszcze┼ä osoby trzeciej, wniesienia ┼Ťrodka odwo┼éawczego lub zawarcia ugody jak r├│wnie┼╝ innych dzia┼éa┼ä prawnych.

 

5. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć

 

W przypadku naruszenia przez kt├│r─ůkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych, jakie okre┼Ťlono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w zwi─ůzku z tym przez drug─ů Stron─Ö jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowi─ůzana do pokrycia szkody poniesionej przez drug─ů stron─Ö, przy czym Strony ograniczaj─ů odpowiedzialno┼Ť─ç do tzw. szkody rzeczywistej (ÔÇ×damnum emergens") i wy┼é─ůczaj─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za tzw. utracone korzy┼Ťci (ÔÇ×lucrum cessans").

 

6. CZAS OBOWI─äZYWANIA

 

Regulamin zostaje zawarta na czas obowi─ůzywania Regulaminu ┼Ťwiadczenia Us┼éugi Callpage.

Strony dopuszczaj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany b─ůd┼║ wcze┼Ťniejszego rozwi─ůzania niniejszej Regulaminu za porozumieniem Stron.
W wypadku wyga┼Ťni─Öcia niniejszej Regulaminu, Procesor zobowi─ůzuje si─Ö do umo┼╝liwienia skopiowania wszelkich powierzonych przez Administratora danych, a nast─Öpnie do usuni─Öcia powierzonych danych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wyga┼Ťni─Öcia Regulaminu, jednak┼╝e nie wcze┼Ťniej ni┼╝ przed skopiowaniem danych przez Administratora, chyba ┼╝e ten wcze┼Ťniej na pi┼Ťmie zrzek┼é si─Ö mo┼╝liwo┼Ťci wykonania kopii.