Explore otherproducts
6 min

Czym jest system scoringowy w CallPage?

Stworzyliśmy system scoringowy po to, by pomóc ci w wykrywaniu potencjalnych klientów. Dzięki niemu widget CallPage wyświetla się tylko tym osobom, które faktycznie mogą być zainteresowane kontaktem z twoją firmą, co daje realną szansę zwiększenie liczby zamówionych połączeń.

Magdalena Wąsowicz
28.12.16

System scoringowy CallPage działa jak osobisty asystent Twojej strony internetowej, analizując zachowanie użytkownika i ustalając idealny moment, aby zaprosić go na rozmowę lub spotkanie z członkami Twojego zespołu. Dzięki temu widżet CallPage pojawia się tylko dla tych, którzy są najbardziej zainteresowani nawiązaniem kontaktu z Twoją firmą, dbając jednocześnie o płynność doświadczenia użytkownika. Zobacz jak działają zasady scoringowe w CallPage. 

Jak działa System oceniania CallPage i co to są punkty scoringowe?

System oceniania CallPage jest dość prosty - chodzi w zasadzie o zdobywanie punktów, a ty decydujesz ile punktów użytkownicy muszą zdobyć, zanim pojawi się zaproszenie w formie wyskakującego okna pop up. Po ustawieniu minimalnej liczby punktów (np. 200 punktów), możesz przypisać różne wartości punktowe do konkretnych działań. Gdy użytkownik osiągnie tę minimalną liczbę punktów, system uruchamia okno pop up.

Teraz najlepsze - możesz określić znaczenie każdego działania. Niektóre akcje mogą być ważniejsze niż inne, a nawet możesz ustalić jedną superważną akcję która natychmiast uruchamiała okno. Przykładowo:

Minimalna potrzebna liczba punktów: 200

Akcja 1: 50 punktów

Akcja 2: 150 punktów

Akcja 3: 200 punktów

Użytkownik może osiągnąć wymagany poziom punktów, wykonując Akcję 1 + 2, lub po prostu Akcję 3. Łatwe, prawda? Ok, ale o co chodzi z tymi działaniami?

Akcje używane w systemie scoringowy

Oto przykładowe warunki, za które  system scoringowy przyznaje punktu:

 • eq – wartość równa się,
 • neq – wartość nie równa się,
 • lt  wartość mniejsza od podanej wartości,
 • lte – wartość mniejsza lub równa podanej wartości,
 • gt – wartość większa od podanej wartości,
 • gte – wartość większa lub równa podanej wartości,
 • starts-with – ciąg znaków zaczyna się od podanej wartości,
 • ends-with – ciąg znaków kończy się podaną wartością,
 • contains – ciąg znaków zawiera podaną wartość,
 • does-not-contain – ciąg znaków nie zawiera podanej wartości,
 • between – wartość jest pomiędzy.

Triggery, czyli zdarzenia wychwytywane przez system

Teraz wymienimy i opiszemy poszczególne triggery (zdarzenia), za które system scoringowy CallPage przyznaje punkty. Kiedy uzbiera się zadana ilość punktów, na stronie pojawia się widget kontaktowy.

Intencja opuszczenia strony [exit-intent]

Exit-intent oznacza zdarzenia, kiedy użytkownik próbuje opuścić stronę internetową. System odczytuje to z ruchu kursora w stronę górnego paska przeglądarki.

Scroll offset [scroll-to]

System przyznaje punkty za to, że użytkownik przewinął określoną ilość/część twojej strony. Wartością może być:

 • Wartość pikselowa, np. 500px,
 • Wartość w procentach od wysokości całej strony, np. 70%,
 • Określony DOM element. Podaje się go jako jQuery-style selector np. body, #my-selector, .my-class:first, etc. 

Ilość odwiedzin [page-depth]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za odwiedzenie określonej przez ciebie liczby podstron.

Rodzaj urządzenie [device-type]

System przyznaje punkty za to, że osoba odwiedzająca stronę przegląda ją na wskazanym urządzeniu: telefonie komórkowym, komputerze lub tablecie.

Możesz przyznawać mniejszą lub większą liczbę punktów za korzystanie z danego urządzenia. Wtedy np. osoby odwiedzające stronę na tablecie dostaną więcej punktów niż ci, którzy przeglądają ją na smartfonie. Wartości do wyboru: mobile/desktop/tablet.

System operacyjny [device-os]

System przyznaje punkty za to, że osoba odwiedzająca stronę korzysta/nie korzysta z określonego systemu operacyjnego. Do wyboru: iOS, Mac OS, Windows, Android, Linux.

Pierwsze odwiedziny [new-user]

System przyznaje punkty za to, że dany użytkownik odwiedza twoją stronę po raz pierwszy.

Kolejne odwiedziny [old-user]

System przyznaje punkty za to, że dany użytkownik odwiedza twoją stronę po raz kolejny.

Parametry UTM

Parametry UTM to tagi, które dodawane są do adresu URL. Osoba odwiedzająca twoją stronę otrzyma określoną przez ciebie liczbę punktów jeśli wejdzie na nią za pośrednictwem linka zawierającego jeden z parametrów:

 • utm-source,
 • utm-medium,
 • utm-term,
 • utm-content,
 • utm-campaign.

Adres strony [url-address]

System scoringowy może przyznawać punkty za to, że użytkownik odwiedził stronę o adresie, który spełnia podane przez ciebie warunki (zawiera/nie zawiera, zaczyna/nie zaczyna się od itd.).

Tytuł strony [page-title]

System przyznaje punkty za to, że użytkownik odwiedził stronę z tytułem (HTML tag <title>), który spełnia podane warunki (zawiera/nie zawiera, zaczyna/nie zaczyna się od itd.).

Interakcja z tekstem [text-interaction]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za próbę interakcji z treścią strony, np. kliknięcie czegoś, zaznaczanie tekstu itp.

Skopiowanie treści [copy-event]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za skorzystanie ze schowka w czasie jej przeglądania. Schowek to miejsce, gdzie trafiają dane po użyciu funkcji „kopiuj” lub „wytnij”.

Ilość kliknięć [click-times]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za wykonanie określonej przez ciebie liczby kliknięć.

Kliknięcie w przycisk CallPage [cp-button-interaction]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za samodzielne kliknięcie w przycisk CallPage.

Czas spędzony na stronie [spent-time]

System przyznaje określoną liczbę punktów, jeśli osoba odwiedzająca stronę spędziła na niej wskazany przez ciebie czas (w sekundach), np. 30, 60, 90 oznacza dodanie x punktów gdy użytkownik spędzi na stronie 30, 60 lub 90 sekund.

Przełączenie na inną zakładkę [switch-to-another-tab]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty gdy przełączy się do innej zakładki. Biorąc pod uwagę, że widget wydaje dźwięk przy otwieraniu się, to jest to dobry sposób przyciągnąć uwagę użytkownika, który właśnie próbuje przełączyć naszą stronę.

Brak interakcji [idle]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty gdy nie porusza się aktywnie po stronie przez n sekund (system śledzi ruch myszki i klawiatury). Przy pomocy tego triggera możemy pokazać komunikat użytkownikowi, który czyta coś na naszej stronie lub próbuje coś znaleźć.

Powrót do karty [return-to-our-tab]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za przełączenie się z innej karty z powrotem do karty, w której zainstalowany jest widget CallPage. Skoro użytkownik wrócił do naszej strony to jest zapewne nią zainteresowany – to dobry moment, żeby wyświetlić komunikat.

Lokalizacja użytkownika [geo-ip-distance]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty gdy odwiedza Twoją stronę ze zdefiniowanej przez Ciebie lokalizacji. System wykorzystuje technologię GeoIP lookup dla sprawdzenia lokalizacji osoby odwiedzającej. Przykładowe wartości: Kraków, Cracow, Warsaw, Warszawa itd.

Podsumowanie

System scoringowy pomaga w precyzyjnym określeniu tego, czy osoba odwiedzająca twoją stronę ma zadatki na potencjalnego klienta.

Przejdź do naszej Bazy Wiedzy aby zobaczyć krok po kroku jak ustawić reguły scoringowe.

Wypróbuj wszystkie funkcje CallPage za darmo przez 14 dni!

Wypróbuj wszystkie funkcje CallPage za darmo przez 14 dni!

Otrzymuj do 75% więcej konwersji bez dodatkowych inwestycji w reklamę. Zwiększ sprzedaż.

 • Kup lub anuluj w dowolnym momencie
 • Szybka konfiguracja
 • Plany dopasowane do wielkości firmy