Explore otherproductsmore
Wypróbuj za darmo
6 min

Czym jest system scoringowy w CallPage?

System scoringowy to system pozwalający na klasyfikowanie osób odwiedzających twoją stronę. Pomaga on w wykrywaniu potencjalnych klientów. Gdy osoba przebywająca na stronie wykona czynność wskazaną w systemie scoringowym, to otrzyma ona za nią określoną przez ciebie liczbę punktów. W momencie, w którym osoba ta zbierze wyznaczoną ilość punktów, system klasyfikuje ją jako potencjalnego klienta i wyświetla pop-up CallPage z propozycją kontaktu.

Magdalena Wąsowicz
28.12.16

Stworzyliśmy system scoringowy po to, by pomóc ci w wykrywaniu potencjalnych klientów.

Dzięki systemowi scoringowemu widget CallPage wyświetla się tylko tym osobom, które faktycznie mogą być zainteresowane kontaktem z twoją firmą. Dzięki temu masz realną szansę na zwiększenie liczby zamówionych połączeń.

Warunki:

 • eq – Wartość równa się
 • neq – Wartość nie równa się
 • lt – wartość mniejsza od podanej wartości
 • lte – Wartość mniejsza lub równa podanej wartości
 • gt – Wartość większa od podanej wartości
 • gte – Wartość większa lub równa podanej wartości
 • starts-with – Ciąg znaków zaczyna się od podanej wartości
 • ends-with – Ciąg znaków kończy się podaną wartością
 • contains – Ciąg znaków zawiera podaną wartość
 • does-not-contain –  Ciąg znaków nie zawiera podanej wartości
 • between – Wartość jest pomiędzy

Teraz wymienimy i opiszemy poszczególne czynności, za które system scoringowy CallPage przyznaje punkty:

 1. Użytkownik próbuje wyjść ze strony[exit-intent]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty, gdy próbuje opuścić stronę.

 1. Scroll offset[scroll-to]

System przyznaje punkty za to, że użytkownik przewinął określoną ilość/część twojej strony. Wartością może być:

 1. Wartość pikselowa, np. 500px,
 2. Wartość w procentach od wysokości całej strony, np. 70%,
 3. Określony DOM element. Podaje się jako jQuery-style selector https://api.jquery.com/category/selectors/ np. body, #my-selector, .my-class:first, etc.
 4. Ilość odwiedzin [page-depth]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za odwiedzenie określonej przez ciebie liczby podstron.

 1. Urządzenie[device-type]

System przyznaje punkty za to, że osoba odwiedzająca stronę przegląda ją na wskazanym urządzeniu: telefonie komórkowym, komputerze lub tablecie. Możesz przyznawać mniejszą lub większą liczbę punktów za korzystanie z danego urządzenia. Wtedy np. osoby odwiedzające stronę na tablecie dostaną więcej punktów niż ci, którzy przeglądają ją na smartfonie. Wartości do wyboru: mobile/desktop/tablet.

 1. System operacyjny[device-os]

System przyznaje punkty za to, że osoba odwiedzająca stronę korzysta/nie korzysta z określonego systemu operacyjnego. Do wyboru: iOS, Mac OS, Windows, Android, Linux.

 1. Odwiedzający po raz pierwszy[new-user]

System przyznaje punkty za to, że dany użytkownik odwiedza twoją stronę po raz pierwszy.

 1. Odwiedzający po raz kolejny [old-user]

System przyznaje punkty za to, że dany użytkownik odwiedza twoją stronę po raz kolejny.

 1. Parametr „utm-source” [utm-source]

Parametry UTM to tagi, które dodawane są do adresu URL. Osoba odwiedzająca twoją stronę otrzyma określoną przez ciebie liczbę punktów jeśli wejdzie na nią za pośrednictwem linka zawierającego parametr “utm-source”.

 1. Parametr „utm-medium” [utm-medium]

Parametry UTM to tagi, które dodawane są do adresu URL. Osoba odwiedzająca twoją stronę otrzyma określoną przez ciebie liczbę punktów, jeśli wejdzie na nią za pośrednictwem linka, w którym będzie zawarty parametr “utm-medium” (np. bannera).

 1. Parametr „utm-term” [utm-term]

Parametry UTM to tagi, które dodawane są do adresu URL. Osoba odwiedzająca twoją stronę otrzyma określoną przez ciebie liczbę punktów, jeśli wejdzie na nią za pośrednictwem linka zawierającego parametr “utm-term”.

 1. Parametr „utm-content” [utm-content]

Parametry UTM to tagi, które dodawane są do adresu URL. Osoba odwiedzająca twoją stronę otrzyma określoną przez ciebie liczbę punktów, jeśli wejdzie na nią za pośrednictwem wskazanej przez ciebie reklamy lub linka zawierającego parametr “utm-content”.

 1. Parametr „utm-campaign” [utm-campaign]

Parametry UTM to tagi, które dodawane są do adresu URL. Osoba odwiedzająca twoją stronę otrzyma określoną przez ciebie liczbę punktów, jeśli wejdzie na nią za pośrednictwem linka zawierającego nazwę określonej kampanii (parametr “utm-campaign”).

 1. Parametr „url-address”  [url-address]

System przyznaje punkty za to, że użytkownik odwiedził stronę o adresie, który spełnia podane przez ciebie warunki (zawiera/nie zawiera, zaczyna/nie zaczyna się od itd.).

 1. Tytuł strony[page-title]

System przyznaje punkty za to, że użytkownik odwiedził stronę z tytułem (HTML tag <title>), który spełnia podane warunki (zawiera/nie zawiera, zaczyna/nie zaczyna się od itd.).

 1. Czy była interakcja z tekstem [text-interaction]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za próbę interakcji z treścią strony, np. kliknięcie czegoś, zaznaczanie tekstu itp.

 1. Używał „Wytnij-Wklej”[copy-event]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za skorzystanie ze Schowka w czasie jej przeglądania.

 1. Ilość kliknięć myszką [click-times]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za wykonanie określonej przez ciebie liczby kliknięć.

 1. Kliknięcie w przycisk CallPage[cp-button-interaction]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za samodzielne kliknięcie w przycisk CallPage.

 1. Spędzono czasu na stronie[spent time]

System przyznaje określoną liczbę punktów, jeśli osoba odwiedzająca stronę spędziła na niej wskazany przez ciebie czas (w sekundach), np. 30, 60, 90 oznacza dodanie x punktów gdy użytkownik spędzi na stronie 30, 60 lub 90 sekund.

 1. Przełączenie na inną zakładkę [switch-to-another-tab]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty gdy przełączy się do innej zakładki. Biorąc pod uwagę, że widget wydaje dźwięk przy otwieraniu się, to jest to dobry sposób przyciągnąć uwagę użytkownika, który właśnie próbuje przełączyć naszą stronę.

 1. Idle [idle]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty gdy nie porusza się aktywnie po stronie przez n sekund (system śledzi ruch myszki i klawiatury). Przy pomocy tego triggera możemy pokazać komunikat użytkownikowi, który czyta coś na naszej stronie lub próbuje coś znaleźć.

 1. Przełączenie na twoją zakładkę [return-to-our-tab]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty za przełączenie się z innej zakładki z powrotem do zakładki, w której zainstalowany jest widget CallPage. Skoro użytkownik wrócił do naszej strony to jest zapewne nią zainteresowany – to dobry moment, żeby wyświetlić komunikat.

 1. Geo IP lookup distance [geo-ip-distance]

Osoba odwiedzająca stronę otrzymuje punkty gdy odwiedza Twoją stronę ze zdefiniowanej przez ciebie lokalizacji. System wykorzystuje technologię GeoIP lookup dla sprawdzenia lokalizacji osoby odwiedzającej. Przykładowe wartości: Kraków, Cracow, Warsaw, Warszawa itd.System scoringowy pomaga w precyzyjnym określeniu tego, czy osoba odwiedzająca twoją stronę ma zadatki na potencjalnego klienta. Jeśli masz jakieś pytania związane z działaniem systemu scoringowego lub jego poszczególnych elementów,  napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem https://www.callpage.pl/kontakt, skorzystaj z widgeta CallPage znajdującego się na naszej stronie lub zadzwoń do naszego działu sprzedaży: +48 22 164 78 09 ,+48 22 164 78 15.


 

Wypróbuj wszystkie funkcje CallPage za darmo przez 7 dni!

Wypróbuj wszystkie funkcje CallPage za darmo przez 7 dni!

Otrzymuj do 75% więcej konwersji bez dodatkowych inwestycji w reklamę. Zwiększ sprzedaż.

 • up lub anuluj w dowolnym momencie
 • Szybka konfiguracja
 • Plany dopasowane do wielkości firmy
Wypróbuj za darmoUmów prezentację